ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΓΑΜΟΣ
ΒΑΠΤΙΣΗ
ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΠΑΓΩΤΑΤΖΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
COFFEE BREAK
ΣΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας το 2023 υποβλήθηκε στην διεξαγωγή επιθεώρησης Πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας ISO 22000 το οποίο ακολουθείται πιστά, διατηρείται και αναβαθμίζεται τόσο από τους υπεύθυνους όσο και από το προσωπικό της εταιρείας.
Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης με αντικείμενο την ασφάλεια τροφίμων. Αποτελεί παράγωγο της οικογένεια προτύπων ISO 9000.

Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται ευθέως με την απουσία "τροφιμογενών" μικροβίων στο σημείο κατανάλωσης. Κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται συστηματικός και επαρκής έλεγχος. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια συνδυασμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μερών, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, αποθήκευσης, παρασκευής και διάθεσης των τροφίμων, προς την κατεύθυνση αυτή.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • διαδραστική επικοινωνία
  • αρχές διαχείρισης του συστήματος
  • προαπαιτούμενα προγράμματα
  • αρχές του συστήματος HACCP