ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

γαμοσ
βαφτιση
αρραβωνασ
buffet στον προαυλιο χωρο τησ εκκλησιασ
εγκαινια καταστηματοσ
καροτσι παγωτου
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
κοπη πιτασ
εταιρικη εκδηλωση
COFFEE BREAK
ΣΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας υποβλήθηκε στην διεξαγωγή επιθεώρησης Πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας ISO 22000 το οποίο ακολουθείται πιστά, διατηρείται και αναβαθμίζεται τόσο από τους υπεύθυνους όσο και από το προσωπικό της εταιρείας.
Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης με αντικείμενο την ασφάλεια τροφίμων. Αποτελεί παράγωγο της οικογένεια προτύπων ISO 9000.

Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται ευθέως με την απουσία "τροφιμογενών" μικροβίων στο σημείο κατανάλωσης. Κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται συστηματικός και επαρκής έλεγχος. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια συνδυασμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μερών, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, αποθήκευσης, παρασκευής και διάθεσης των τροφίμων, προς την κατεύθυνση αυτή.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • διαδραστική επικοινωνία
  • αρχές διαχείρισης του συστήματος
  • προαπαιτούμενα προγράμματα
  • αρχές του συστήματος HACCP